Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán APG

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán APG

Mã chứng khoán

APG

Ngày đăng ký cuối cùng

03/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 06/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua APG phát hành thêm Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan