Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo tạm dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch Chứng khoán KRX

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xin trân trọng thông báo:

  • Căn cứ theo thông báo mới nhất của HOSE về việc dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch Chứng khoán KRX, VIX sẽ tiếp tục vận hành hệ thống giao dịch và các dịch vụ khác bình thường theo quy định.
  • Riêng thứ 7 ngày 4/5/2024 (ngày làm bù theo lịch của Sở Giao dịch chứng khoán và VSDC): Các giao dịch và hoạt động thanh toán bù trừ VIX vẫn tạm dừng theo thông báo từ Sở giao dịch và VSDC.

Rất mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng thông báo!

 

Thông báo triển khai chuyển đổi hệ thống giao dịch

Leave a Reply

Bài viết liên quan