Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CTCP VĨNH SƠN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Vĩnh Sơn

Địa chỉ: 13-S1, Khu đô thị Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 922.490.394.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:         4.588.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 25/08/2021 đến 15h30 ngày 14/09/2021

+ Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

Địa chỉ: Tầng 22 Toà nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.44568888                   Fax: 024.39785380

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 21/09/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:     14h30 ngày 21/09/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:         Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 28/09/2021

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 27/09/2021

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia.doc
 2. BCTC 2018.PDF
 3. BCTC 2019.pdf
 4. BCTC 2020.pdf
 5. Chap thuan chu truong thoai von.pdf
 6. Van ban 131-VP-TH cua BQP.pdf
 7. Quyet dinh thoai von.pdf
 8. Ban CBTT chao ban canh tranh Vinh Son 2021.PDF
 9. Dieu le.pdf
 10. Giay DKKD.pdf
 11. Cong van xac nhan co phan.pdf
 12. BCTC 6T dau nam 2021.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan