Tin từ VIX

Tin từ VIX

Chứng khoán VIX chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 20%.

Giới thiệu

Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2023, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Mới đây, Công ty Chứng khoán VIX đã công bố thông tin về việc sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Cụ thể, Chứng khoán VIX sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông cũng với tỷ lệ 10%. Tổng tỷ lệ cổ đông nhận được là 20%.

Tại kế hoạch kinh doanh năm 2023 vừa qua, Chứng khoán VIX xây dựng định hướng phát triển 2 trụ cột chính là mảng môi giới và tự doanh, vốn là thế mạnh của VIX.

Thực tế kết quả hoạt động năm 2023 đã minh chứng cho tính đúng đắn của hướng đi này. Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 mới được công bố cho thấy, kết thúc năm 2023, VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 1,624 tỷ đồng, tăng 36.7% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1,198.8 tỷ đồng, tăng gấp ba so với năm trước (năm 2022 báo lãi trước thuế 376.3 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 966.4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần năm trước đó.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng đột biến, VIX cho biết, trong năm 2023, thị trường diễn biến tích cực, chỉ số VN-Index tăng 12% so với đầu năm, dẫn tới danh mục chứng khoán tự doanh của Công ty có sự tăng trưởng đáng kể. Doanh thu từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 39.6%, trong khi lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 52% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ từ hoạt động cho vay ký quỹ của Công ty cũng đạt mốc 3,000 tỷ đồng, tăng 168% so với thời điểm đầu năm, dẫn tới lợi nhuận từ hoạt động phải thu và cho vay năm 2023 tăng 31.8% so với năm trước.

Đưa phần mềm mới XPower vào hoạt động

Tháng 1/2024, XPower – nền tảng giao dịch chứng khoán mới của Chứng khoán VIX đã chính thức được triển khai đồng bộ trên cả hai nền tảng là WebTrading và MobileTrading. XPower mang lại những tiện ích ưu việt phục vụ nhà đầu tư như tăng tốc độ xử lý lệnh, bổ sung các tiện ích giao dịch; giúp nhà đầu tư quản lý tài sản và thực hiện đầu tư thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả.

Chứng khoán VIX chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 20%

Đây là động thái mới nhất trong quá trình thực thi định hướng phát triển hoạt động đầu tư và ứng dụng công nghệ, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao dịch chứng khoán của VIX.

Cụ thể hơn, với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm không giới hạn các tiện ích giao dịch và cung cấp nền tảng đầu tư an toàn với tốc độ xử lý vượt trội, VIX đã không ngừng nâng cao năng lực xử lý, lưu trữ, bảo mật của hệ thống và kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để chăm sóc khách hàng vượt trội, cung cấp thông tin chuyên biệt.

Có thể nói, năng lực tài chính được cải thiện, cùng với việc đầu tư một cách khoa học, đồng bộ cho công nghệ sẽ là nền tảng để VIX nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh mới của thị trường.

Leave a Reply

Bài viết liên quan