Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đầu tư tại CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-ĐTKDV ngày 01/6/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
xin thông báo như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
  – Địa chỉ : 207D, Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
  – Số điện thoại : (0275) 38 22 315 Số fax: (0275) 38 22 319
 2. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt hàng trang trí nội thất
 3. Vốn điều lệ công ty (VĐL) : 40.490.060.000 đồng.
 4. Vốn của SCIC : 20.146.260.000 đồng (tương ứng 49,76% vốn điều lệ).
 5. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh cả lô: Tất cả các nhà đầu tư Trong nướ c đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
 6. Tổ chức tư vấn : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT.
 7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh cả lô
  – Loại cổ phần chào bán cạnh tranh : Cổ phần phổ thông.
  – Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
  – Tổng số lượng cổ phần chào bán : 2.014.626 cổ phần (chiếm 49,76% vốn điều lệ).
  – Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: : 01 lô
  – Số lương cổ phần/lô cổ phần : 2.014.626 cổ phần
  – Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 138.117.000.000 đồng.
  – Bước giá : 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
  – Số mức giá Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham chào bán cạnh tranh.
  – Phương thức bán : Chào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần.
  – Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 2.014.626 cổ phần
  – Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 2.014.626 cổ phần
  – Tiền đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh bằng đồng Việt Nam.
  – Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:0 cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

 1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 30/06/2022 đến 16h00 ngày 11/07/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán FPT và các đại lý chào bán cạnh tranh).
 2. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Trước 15h00 ngày 15/07/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.
 3. Tổ chức chào bán cạnh tranh
  – Thời gian : Bắt đầu lúc 09h00 ngày 19/07/2022.
  – Địa điểm : SỞ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 20/07/2022 đến ngày 26/07/2022.
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 20/07/2022 đến ngày 26/07/2022.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn; http://www.hsx.vn; www.fpts.com.vn; www.vlxdbentre.com và các đại lý chào bán cạnh tranh.

Danh sách file đính kèm

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Ban CBTT.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre -TB Chao ban canh tranh.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Mau don.docx

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – CV 3807.VPCP.DMDN vv tiep tuc QD 1001.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – TB 1969 ve huy bo niem yet bat buoc.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – QD 167 Phe duyet PA chuyen nhuong von.PDF

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Quy che chao ban canh tranh.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – BCTC da kiem toan 2021.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Giay CN dang ky DN thay doi lan thu 18.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – BCTC Q1.2022.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Giay CN so huu CP.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – BCTC kiem toan 2019.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Giai trinh BCTC Ktoan 2021.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – BCTC Kiem toan 2020.pdf

20220629_20220629 – VLXD Ben Tre – Dieu le to chuc va hoat dong.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan