Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm 2024

(Chi tiết các Nghị quyết HĐQT theo tập tin đính kèm)

20240424- VIX- CBTT- NQ_HĐQT_Trien khai PA phat hanh CP nam 2024

Leave a Reply