Information disclosure

Information disclosure

Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm 2024

(Chi tiết các Nghị quyết HĐQT theo tập tin đính kèm)

20240424- VIX- CBTT- NQ_HĐQT_Trien khai PA phat hanh CP nam 2024

Leave a Reply