Tin từ VIX

Tin từ VIX

Ban hành biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng từ ngày 17/05/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trân trọng thông báo tới Quý khách hàng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng từ ngày 17/05/2023 kèm theo Quyết định số 08/2023/VIX/QĐ-TGĐ)

STT

Loại dịch vụ

Mức phí

1 Giao dịch chứng khoán  
1.1 Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày Tại sàn

Online

Dưới 100 triệu 0.3% 0.15%
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0.25%
Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0.2%
Từ 1 tỷ đồng trở lên 0.15%
1.2 Giao dịch trái phiếu

0,02%

2 Các giao dịch khác  
2.1 Mở tài khoản Miễn phí
Phí cấp lại thẻ OTP 50.000 đồng/01 thẻ
2.2 Phí ứng trước tiền bán chứng khoán 0,0375%/ngày, tối thiểu 20.000 đ
2.3 Phí dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay giao dịch ký quỹ 0,0356%/ngày
2.4 Phí gia hạn khoản vay giao dịch ký quỹ Tối đa 0.4% dư nợ gia hạn
2.5 Lưu ký chứng khoán (Thu hộ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và theo Thông tư 70/2020/TT-BTC).
– Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm 0,27 đồng/CP, CCQ, CQ có bảo đảm /tháng
– Trái phiếu DN, công cụ nợ theo QĐ tại Luật quản lý nợ công 0,18 đồng/trái phiếu, công cụ nợ /tháng. Tối đa 2.000.000 đ/tháng
2.6 Phí chuyển khoản phát sinh thực hiện thanh toán (thu hộ VSD) Phí VSD (0,3 đ/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
2.7 Phí chuyển khoản chứng khoán khi đóng tài khoản 50.000 đồng/1 hợp đồng + Phí VSD thu (0,3 đ/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán, phí tối thiểu 50.000 đồng/1 lần/1 hợp đồng)
2.8 Phí phong tỏa chứng khoán 0,2% theo giá trị mệnh giá, tối thiểu 50.000đ/hồ sơ, tối đa 2.000.000 đ/hồ sơ + Phí phong toả/giải toả VSD thu.
2.9 Phí rút Chứng khoán 100.000 đồng/1 hồ sơ
2.10 Phí chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm chứng khoán (cùng Công ty) 50.000 đồng/1 hồ sơ
2.11 Phí chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm chứng khoán (khác Công ty) 100.000 đồng/1 hồ sơ
2.12 Phí chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch.
–  Biếu, tặng, cho thừa kế, cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế CN theo quy định của pháp luật, các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 0.2%/ giá trị giao dịch
– Các trường hợp khác. 0.1%/giá trị giao dịch
2.13 Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, sẽ áp dụng mức phí tùy từng trường hợp cụ thể.

Xem chi tiết trong tệp đính kèm:

08_17.05.2023_QĐ_TGĐ_Ban_hanh_bieu_phi_dich_vu_giao_dich_chung_khoan.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan