Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM SỞ HỮU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy chứng nhận số 37/GCN-UBCK ngày 27/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 1. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
 2. Tên tổ chức chào bán (đầy đủ): Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 3. Tên viết tắt: PETROLIMEX
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 5. Số điện thoại: 024 3851 2603 Số fax: 024 3851 9203 Website: www.petrolimex.com.vn
 6. Vốn điều lệ: 12.938.780.810.000 đồng.
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – SGD1, Số hiệu tài khoản: 120 100 000 005 63
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100107370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1995, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 01 tháng 03 năm 2022.

        – Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Mã ngành: 4661

        – Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh xăng dầu (xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu).

 1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có
 2. Giới thiệu về công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán
  1. Tên công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán (đầy đủ): Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
  2. Tên viết tắt: PG Bank
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, 23 và 24, Toà nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  4. Số điện thoại: 024 6281 1298 Số fax: 024 6281 1299 Website: www.pgbank.com.vn
  5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng.
  6. Mã cổ phiếu: PGB (đăng ký giao dịch tại UPCOM)
  7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 1400116233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 1993, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 17 tháng 08 năm 2021.

        – Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Chi tiết: Hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán trong nước. Mã ngành: 6419.

        – Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan đến ngân hàng.

 1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 42/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/06/2021
 2. PG Bank thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc chào bán: Có. Việc chuyển nhượng vốn của cổ đông lớn tại PG Bank phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

III. Phương án chào bán

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 120.000.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu.
 4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%
 5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 40%
 6. Giá khởi điểm đấu giá: 21.300 (Hai mươi mốt nghìn ba trăm) đồng/cổ phiếu.
 7. Phương thức phân phối: Thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu
 9. Số lượng cổ phiếu mua tối đa với nhà đầu tư trong nước: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Số lượng cổ phiếu tối đa đối với nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 11. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/03/2023 đến 16h00 ngày 30/03/2023 tại các Đại lý đấu giá.
 12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 05/04/2023 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 Thứ sáu ngày 07/04/2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 4. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: Từ ngày 08/04/2023 đến ngày 17/04/2023 tại các Đại lý đấu giá.
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: Từ ngày 13/04/2023 đến 14/04/2023 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (http:www.petrolimex.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (http:www.ssi.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (https://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20230307_20230307 – PGB – Ban cao bach.pdf

20230307_20230307 – PGB – Dieu le PGB.pdf

20230307_20230307 – PGB – Dieu le PLX.pdf

20230307_20230307 – PGB – Giay chung nhan so 37.GCN-UBCK.pdf

20230307_20230307 – PGB – Giay DKKK lan thu 13 PLX.pdf

20230307_20230307 – PGB – Giay DKKK lan thu 20 cua PGB.pdf

20230307_20230307 – PGB – NQ21 thong qua phuong an chuyen nhuong von PLX tai PGB.pdf

20230307_20230307 – PGB – NQ23 ve thong qua ho so chao ban cua PLX tai PGB.pdf

20230307_20230307 – PGB – NQ22 ve thong qua phuong an dambao ty le SHNN.pdf

20230307_20230307 – PGB – VB208 cua NHNN ve chuyen nhuong co dong lon tai PGB.pdf

20230307_20230307 – PGB – QD103 ve ban hanh Quy che ban dau gia.pdf

20230307_20230307 – PGB – BCTC tu lap nam 2022.pdf

20230307_20230307 – PGB – BCTC kiem toan nam 2021.pdf

20230307_20230307 – PGB – CV 95A ve xac nhan so huu cp cua PLX tai PGB.pdf

20230307_20230307 – PGB – CV4555.UBCK ve xac nhan ty le SHNN.pdf

20230307_20230307 – PGB – BCTC kiem toan nam 2020.pdf

20230307_20230307 – PGB – Mau don dang ky.docx

20230307_20230307 – PGB – Tbao ban dau gia.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan