Tin từ VIX

Tin từ VIX

Vượt kế hoạch 240% sau 9 tháng, Chứng khoán IB đổi tên và chuyển sàn

Vượt kế hoạch 240% sau 9 tháng, Chứng khoán IB đổi tên và chuyển sàn

Nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu giữa tên gọi và mã chứng khoán niêm yết trên sàn, Chứng khoán IB quyết định đổi tên thành Chứng khoán VIX và chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

DHCD-Bat-Thuong-2020-VIX

Sáng 10/10/2020, tại Khách sạn Melia Hanoi, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (HNX:VIX) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược hoạt động sắp tới của Công ty.
Theo đó, Công ty quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu giữa tên gọi và mã chứng khoán niêm yết trên sàn, cơ cấu cổ đông và ban lãnh đạo của Công ty không có sự thay đổi. Kèm theo việc đổi tên, Công ty cũng tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ cho phù hợp với tên gọi mới của Công ty.
Ngoài ra, Công ty cũng quyết định chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ sàn Hà Nội (HNX) sang sàn Hồ Chí Minh (HOSE). Việc chuyển sàn này thể hiện quyết tâm và chiến lược của Công ty trong việc thu hút thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường.
9 tháng vượt 240% kế hoạch cả năm
Tại Đại hội, đại diện Lãnh đạo Công ty cũng chia sẻ về kết quả kinh doanh quý 3/2020. Theo đó, do hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng tốt cùng với sự khởi sắc chung của toàn thị trường, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng 2020 công ty đạt hơn 240 tỷ đồng, hoàn thành trên 240% kế hoạch cả năm 2020 đã đề ra.

Leave a Reply

Bài viết liên quan