Tin từ VIX

Tin từ VIX

VIX Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 19/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2022)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
2. Tên viết tắt: VIX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Số điện thoại: (84-24) 4456 8888, Số fax: (84-24) 3978 5380, Website: https://vixs.vn/
5. Vốn điều lệ: 2.745.952.290.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VIX
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Số hiệu tài khoản: 1221 0000 551117.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 103/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/11/2021
Ngành nghề kinh doanh chính:
– Môi giới chứng khoán
– Tự doanh chứng khoán
– Bảo lãnh phát hành chứng khoán
– Tư vấn đầu tư chứng khoán
II. Mục đích chào bán:
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
III. Phương án chào bán:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 274.595.229 cổ phiếu (chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 568 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là (568:1) x 1 = 568 cổ phiếu mới)
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động: 4.118.928.435.000 đồng
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
– Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục đăng ký mua tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
– Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục đăng ký mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX tại Tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022
11. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
– Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
– Số tài khoản: 112618789789
– Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long
12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
– Địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Số điện thoại: (84-24) 4456 8888
– Website: https://vixs.vn/

Tệp đính kèm:

VIX Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua CP phát hành thêm

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2022

Leave a Reply

Bài viết liên quan