Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thực hiện quyền mua cổ phiếu RCL

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn
Mã chứng khoán: RCL
Ngày đăng ký cuối cùng: 14.08.2019
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 3:2
Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 23/08/2019 đến ngày 23/09/2019
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 23/08/2019 đến ngày 30/09/2019
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua RCL phát hành thêm Từ ngày 23/08/2019 đến ngày 30/09/2019.
Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan