Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán

SHB

Ngày đăng ký cuối cùng

12/11/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/28

Giá phát hành

12.500 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SHB phát hành thêm Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan