Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á

Mã chứng khoán

SSB

Ngày đăng ký cuối cùng

18/01/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/12,2633

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 22/02/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 28/02/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SSB phát hành thêm Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 28/02/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan