Tin từ VIX

Tin từ VIX

THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ Phiếu CTCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ Phiếu CTCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh

Mã chứng khoán

VSH

Ngày đăng ký cuối cùng

08/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

55/8

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày : 13/01/2021 Tới ngày : 22/01/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 13/01/2021 Tới ngày : 01/02/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VSH phát hành thêm từ ngày 13/01/2021 Tới ngày 01/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan