Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán

TVC

Ngày đăng ký cuối cùng

19/07/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 10/08/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 12/08/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TVC phát hành thêm Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 12/08/2021. Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan