Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng việt

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng việt

Mã chứng khoán

VDS

Ngày đăng ký cuối cùng

01/08/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 07/09/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VDS phát hành thêm Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 07/09/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan