Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán

C47

Ngày đăng ký cuối cùng

17/10/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/18,16

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 21/11/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 23/11/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua C47 phát hành thêm Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 23/11/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan