Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Mã chứng khoán

C4G

Ngày đăng ký cuối cùng

21/01/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 21/02/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 28/02/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua NHA phát hành thêm Từ ngày 27/01/2022 đến ngày 28/02/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan