Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

Mã chứng khoán

STK

Ngày đăng ký cuối cùng

05/08/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

5/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 29/08/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 06/09/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua STK phát hành thêm Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 06/09/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan