Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI

Mã chứng khoán

S99

Ngày đăng ký cuối cùng

13/07/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 09/08/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 15/08/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua S99 phát hành thêm Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 15/08/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan