Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán

SHI

Ngày đăng ký cuối cùng

13/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 05/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 10/01/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SHI phát hành thêm Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 10/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan