Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán

HVH

Ngày đăng ký cuối cùng

20/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100.000/68.337

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 17/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 22/02/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HVH phát hành thêm Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 22/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan