Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Mã chứng khoán

SVD

Ngày đăng ký cuối cùng

03/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 08/03/2022 đến ngày 23/03/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/03/2022 đến ngày 28/03/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SVD phát hành thêm Từ ngày 08/03/2022 đến ngày 28/03/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan