Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Mã chứng khoán

DTD

Ngày đăng ký cuối cùng

28/09/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

5/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 25/10/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DTD phát hành thêm Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 25/10/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan