Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã chứng khoán

TCD

Ngày đăng ký cuối cùng

01/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 05/01/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TCD phát hành thêm Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 05/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan