Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Mã chứng khoán

IDJ

Ngày đăng ký cuối cùng

24/01/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 08/02/2022 đến ngày 23/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/02/2022 đến ngày 28/02/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua IDJ phát hành thêm Từ ngày 08/02/2022 đến ngày 28/02/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan