Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

Mã chứng khoán

HHV

Ngày đăng ký cuối cùng

20/10/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HHV phát hành thêm Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan