Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom

Mã chứng khoán

ELC

Ngày đăng ký cuối cùng

15/09/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/22

Giá phát hành

11.500 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 07/10/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 14/10/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua ELC phát hành thêm Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 14/10/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan