Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX)

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

Mã chứng khoán

VIX

Ngày đăng ký cuối cùng

25/02/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 22/03/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VIX phát hành thêm Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan