Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

Mã chứng khoán

FTS

Ngày đăng ký cuối cùng

26/07/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 16/08/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 23/08/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua FTS phát hành thêm Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 23/08/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan