Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Mã chứng khoán

RAL

Ngày đăng ký cuối cùng

29/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

12,075/11

Giá phát hành

93.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 24/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 26/01/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua RAL phát hành thêm Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 26/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan