Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital

Mã chứng khoán

BCG

Ngày đăng ký cuối cùng

07/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

12.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/01/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua BCG phát hành thêm Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan