Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thực hiện quyền mua cổ phiếu CEO

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Mã chứng khoán: CEO

Ngày đăng ký cuối cùng: 05.07.2019

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1

Tỷ lệ thực hiện: 3:2

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 11/07/2019 đến ngày 22/07/2019

Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 11/07/2019 đến ngày 31/07/2019

IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua CEO phát hành thêm Từ ngày 11/07/2019 đến ngày 31/07/2019.

Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan