Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán”

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX”) xin gửi tới Quý Khách lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Khách đã đồng hành cùng VIX trong suốt thời gian qua.

Ngày 27/01/2024, VIX chính thức đưa nền tảng giao dịch chứng khoán mới – XPower vào hoạt động thay thế hệ thống giao dịch hiện tại. Để đảm bảo các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của Quý Khách, cũng như đáp ứng những thay đổi của hệ thống trên cơ sở phù hợp với chính sách hoạt động kinh doanh của VIX và quy định của pháp luật hiện hành, VIX đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán” đang áp dụng tại VIX (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng GDKQ”).

Bằng Thông báo này, VIX xin gửi tới Quý Khách Hợp đồng GDKQ đã được sửa đổi, bổ sung và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 27/01/2024 (chi tiết đính kèm Thông báo này). Các nội dung khác trong Hợp đồng GDKQ vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Với việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Quý Khách đối với các sửa đổi, bổ sung đó. Trong trường hợp Quý Khách có ý kiến khác hoặc có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Tổng đài 024.4456 8888 hoặc Nhân viên quản lý tài khoản để được hướng dẫn/giải đáp.

Trân trọng thông báo./.


Chi tiết trong tệp đính kèm:

01/2024/VIX-TB Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán

Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán

Leave a Reply

Bài viết liên quan