Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo triển khai chuyển đổi hệ thống giao dịch

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xin trân trọng thông báo:

Theo kế hoạch chuyển đổi hệ thống KRX của Sở Giao dịch chứng khoán. VIX sẽ tạm ngừng hoạt động hệ thống giao dịch trực tuyến kể từ 18h00 ngày 26/04/2024 đến ngày 01/05/2024 để tiến hành kiểm tra.

Chi tiết các dịch vụ tạm thời gián đoạn bao gồm:

Thời gian Dịch vụ tạm ngừng
Từ 18h00 ngày 26/04/2024 đến ngày 01/05/2024 Toàn bộ các dịch vụ giao dịch trực tuyến
Từ 8h00 đến 15h00 ngày 02/05/2024 Dịch vụ rút tiền (trực tuyến và tại quầy)
Từ 18h00 ngày 26/04/2024 cho đến khi có thông báo mới Tính năng đặt lệnh nhiều ngày (GTC)

Các lệnh GTC còn hiệu lực sẽ bị hủy.

Thứ 7 ngày 4/5/2024 (ngày làm bù theo lịch của Sở Giao dịch chứng khoán và VSDC) Các giao dịch và hoạt động thanh toán bù trừ

Sau thời gian nói trên, hệ thống của VIX sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng thông báo!

Thông báo triển khai chuyển đổi hệ thống giao dịch

Leave a Reply

Bài viết liên quan