Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua SHB

Thông báo thực hiện quyền mua SHB
Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI
Mã chứng khoán: SHB
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 4/1
Giá phát hành: 10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 17/02/2020 Tới ngày 09/03/2020
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 17/02/2020 Tới ngày 13/03/2020
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SHB phát hành thêm Từ ngày 17/02/2020 Tới ngày 13/03/2020. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan