Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua SAM Holdings

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings

Mã chứng khoán: SAM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1

Tỷ lệ thực hiện: 100/36,45

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 24/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 01/03/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SAM phát hành thêm từ ngày 22/01/2021 đến ngày 01/03/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan