Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua PJC

Thông báo thực hiện quyền mua PJC  
Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI
Mã chứng khoán: PJC
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2020
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 100/25
Giá phát hành: 10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày : 19/02/2020 Tới ngày : 06/03/2020
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày : 19/02/2020 Tới ngày : 09/03/2020
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PJC phát hành thêm Từ ngày: 19/02/2020 Tới ngày: 09/03/2020. Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan