Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua L18 – Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18

Thông báo thực hiện quyền mua L18 – Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18
Mã chứng khoán: L18

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2020
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 1/1
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày: 17/12/2020 Tới ngày: 12/01/2021
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày: 17/12/2020 Tới ngày: 20/01/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua L18 phát hành thêm từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/01/2021. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan