Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua GMC

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

Mã chứng khoán

GMC

Ngày đăng ký cuối cùng

26/09/2016

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

3/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cp

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày : 03/10/2016 Tới ngày : 26/10/2016

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 03/10/2016 Tới ngày : 28/10/2016

IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua GMC phát hành thêm từ   03/10/2016 Tới ngày : 28/10/2016. Đt hỗ trợ: 04 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan