Tin từ VIX

Tin từ VIX

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect VND

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect

Mã chứng khoán

VND

Ngày đăng ký cuối cùng

11/06/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

14.500 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 02/07/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 06/07/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VND phát hành thêm Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 06/07/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Trả lời

Bài viết liên quan