Tin từ VIX

Tin từ VIX

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam GEX

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Mã chứng khoán

GEX

Ngày đăng ký cuối cùng

04/06/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/6

Giá phát hành

12.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 15/06/2021 đến ngày 29/06/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/06/2021 đến ngày 05/07/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua GEX phát hành thêm Từ ngày 15/06/2021 đến ngày 05/07/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan