Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – MSB

Tên chứng khoán                      Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

Mã chứng khoán                       MSB

Ngày đăng ký cuối cùng           29/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền                 1/1

Tỷ lệ thực hiện                           10.100/775,7

Giá phát hành                             11.500 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng        Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 19/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua      Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 26/02/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua MSB phát hành thêm Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 26/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan