Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu công ty cổ phần IDJ Việt Nam

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Mã chứng khoán

IDJ

Ngày đăng ký cuối cùng

31/12/2020

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu 

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày : 13/01/2021 Tới ngày : 28/01/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 13/01/2021 Tới ngày : 03/02/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua IDJ phát hành thêm từ ngày 13/01/2021 Tới ngày 03/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan