Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Tên chứng khoán                                  Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán                                   HVH

Ngày đăng ký cuối cùng                       20/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền                             1/1

Tỷ lệ thực hiện                                       100.000/68.337

Giá phát hành                                         10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng                    Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 17/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua                  Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 22/02/2021                                       

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HVH phát hành thêm Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 22/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan