Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1

Tỷ lệ thực hiện: 10/3

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày : 01/02/2021 Tới ngày : 03/03/2021

Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày : 01/02/2021 Tới ngày : 04/03/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TVB phát hành thêm Từ ngày 01/02/2021 Tới ngày 04/03/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan