Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoán

MBS

Ngày đăng ký cuối cùng

18/05/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

7/3

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 07/06/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua MBS phát hành thêm Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan