Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Mã chứng khoán: NVL

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1

Tỷ lệ thực hiện: 89 / 7

Giá phát hành: 59,200 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày : 28/01/2021 Tới ngày : 08/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày : 28/01/2021 Tới ngày : 22/02/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua NVL phát hành thêm Từ ngày 28/01/2021 Tới ngày 22/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan