Tin từ VIX

Tin từ VIX

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA BVB

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Mã chứng khoán

BVB

Ngày đăng ký cuối cùng

04/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

9/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Quyền mua không được phép chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 08/01/2021 Tới ngày : 27/01/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua BVB phát hành thêm từ ngày 08/01/2021 Tới ngày 27/01/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan